Shortell S. M.
Tytuł: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną
Autor: Shortell S. M.,
Kaluzny A. D.
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 520
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 50.00 zł
OPIS POZYCJI
Książka ta została napisana z myślą o studentach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną. Chociaż opiera się ona na najnowoczesniejszych teoriach organizacji i badaniach, to główny nacisk położony został na aspekt praktyczny. Książka zawiera szereg cech, które, naszym zdaniem, znacznie powinny podnieść jej wartość w oczach czytelnika: na początku każdego rozdziału umieszczono dokładną listę omawianych tematów; w tym samym miejscu wymieniono szczegółowe, behawiorystycznie zorientowane cele procesu uczenia się; każdy rozdział zaczyna się od ramki zatytułowanej "Istniejący stan rzeczy", opisujacej praktyczna sytuację, w jakiej znajduje się dana organizacja opieki zdrowotnej; w wielu rozdziałach zamieszczono kilka tego rodzaju ramek, ilustrujących główne myśli i wnioski; większość rozdziałów posiada ramkę "Czas na debatę", przedstawiającą przykładowe, kontrowersyjne zagadnienie lub ikazującą różne perspektywy, pobudzajace czytelnika do myslenia; każdy rozdział kończy się zbiorem ogólnych wskazówek dla zarzadzających; każdy rozdział zawiera również wykaz kluczowych pojęć, kóre czytelnik powienien umieć zdefiniować i zastosować w praktyce po przeczytaniu poszczególnych rozdziałów. Niniejsza ksiązka została podzielona na pięć części. Część pierwsza ukazuje ogólną analizę organizacji opieki zdrowotnej i związaną z tym rolę ich kierownictwa. Część druga, mówi o podstawowych elementach składowych działania zarządzajacych, tj. o motywacji, przywództwie, zarzadzaniu w rozwiązywaniu konfliktów i negocacjach. Część trzecia, przedstawia główne problemy istniejące wewnątrz organizacji; obejmują one strukturę pracy, koordynację i porozumiewanie sięoraz zarządzanie hierarchią administracyjną i procesami politycznymi. Część czwarta koncentruje się na zagadnieniach skutecznego działania, związanych ze strukrturą organizacyjną, sojuszami strategicznymi, innowacjami i zmianami oraz zarządzaniu ukierunkowanym na zwiększenie wydajności i efektywności działania. Ostatnia część skupia się na zagadnieniach strategicznych, a także próbach przewidzenia problemów w przyszłości, które będą stanowiły wyzwanie dla liderów opieki zdrowotnej. Z wyjątkiem pierwszej części, która powinna zostać przeczytana przez wszystkich czytelników, ponieważ stanowi podstawę kolejnych rozdziałów, pozostałe części można czytać w dowolnej kolejności, w zależności od wymagań wykładowców i celów kursu. Główna zaleta ksiązki polega na różnorodności utalentowanych autorów, którzy zaangażowali się do jej napisania. Wnieśli oni ze sobą wielorakie perspektywy, doświadczenia, umiejętności i wiedzę widoczną w każdym rozdziale. W konsekwencji każdy rozdział jest kompromisem, pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktycznym zastosowaniem zarządzania opieką zdrowotną.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ PIERWSZA Organizacje i zarządzający; 1. Teoria organizacji i zarządzanie usługami zdrowotnymi. 2. Rola zarządzajacych. CZĘŚĆ DRUGA Motywowanie, przywództwo i negocjacje; 3. Motywowanie ludzi. 4. Przywództwo, ramy myślenia i działania. 5. Zarządzanie konfliktem i negocjacje. CZĘŚĆ TRZECIA Funkcjonowanie systemu organizacyjnego. 6. Zarządzanie grupami i zespołami. 7. Projektowanie stanowisk pracy. 8. Koordynacja i porozumiewanie się. 9. Władza i politykaw organizacjach opieki zdrowotnej. CZĘŚĆ CZWARTA Przekształcenie organizacji. 10. Struktura organizacyjna. 11. Zarządzanie sojuszami strategicznymi. 12. Innowacje i zmiany organizacyjne. 13. Wyniki działania organizacji - wydajność i skuteczność. CZĘŚĆ PIĄTA Kształtowanie przyszłości. 14. Opracowywanie strategii w organizacjach opieki zdrowotnej. 15. Kształtowanie przyszłości i zarządzanie nią.


« wstecz
Obecnie w koszyku sztuk: 1
Łączna kwota: 50.00 zł

Zawartośc koszyka | Zamawiam

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
237.00 zł

30.00 zł

48.00 zł
21.00 zł

50.00 zł

48.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl