- praca zbiorowa -
Tytuł: Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.
Autor: - praca zbiorowa -
Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Uniwersyteckim Wydawnictwem Medycznym VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 248
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 16.00 zł
OPIS POZYCJI
Potrzebne są miary, które pozwolą zidentyfikować obszary, w których występuje największa liczba takich zdarzeń zdrowotnych, które powodują największe obciążenie zdrowotne w skali kraju. Wyszczególnionej populacji, mającej tego typu problemy zdrowotne, można wtedy pomóc poprzez odpowiednie zaplanowanie środków finansowych, aby wypracować właściwe sposoby postępowania i różne metody działania. Dzięki temu możliwe jest planowanie, zarządzanie i monitorowanie działań w opiece zdrowotnej, działań zorientowanych na osiąganie celu nadrzędnego systemu ochrony zdrowia, jakim jest poprawa stanu zdrowia. W naszej opinii niniejsza publikacja stanie się podstawą do praktycznych działań w polityce zdrowotnej na różnych poziomach szczeblach zarządzania opieką zdrowotną.
SPIS TREŚCI
OD WYDAWCY WYDANIA POLSKIEGO. ŚWIATOWA DEKLARACJA ZDROWIA. PODZIĘKOWANIA. UWAGI DLA CZYTELNIKA. WSTĘP 21 zadań w XXI wieku oraz sugerowane dziedziny opracowania wskaźników. ROZDZIAŁ PIERWSZY Wizja zdrowotna dla wszystkich. ROZDZIAŁ DRUGI Wyrównanie stanu zdrowia poprzez jednosć w działaniu. ROZDZIAŁ TRZECI Poprawa zdrowia 870 milionów ludzi w Regionie Europejskim. ROZDZIAŁ CZWARTY Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów. ROZDZIAŁ PIĄTY Wielosektorowe startegie służące zapewnieniu trwałego zdrowia. ROZDZIAŁ SZÓSTY Sektor opieki zdrowotnej ukierunkowany na wyniki. ROZDZIAŁ SIÓDMY Polityka i mechanizmy kierujące zmianami. ROZDZIAŁ ÓSMY Zdrowie 21 - nowe możliwości działania. ANEKS 1 Relacje pomiędzy globalnymi i regionalnymi celami ZDW. ANEKS 2 Program głównych wydarzeń w latach 1998-2005. ANEKS 3 Lista skrótów. ANEKS 4 Słownik terminów ANEKS 5 BIBLIOGRAFIA.


« wstecz
Obecnie w koszyku sztuk: 1
Łączna kwota: 16.00 zł

Zawartośc koszyka | Zamawiam

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
48.00 zł

84.00 zł

74.00 zł
27.00 zł

21.00 zł

21.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl