Niżnik J.
Tytuł: W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia
Autor: Niżnik J.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 219
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 45.00 zł
Chwilowo niedostępne,
zobacz ponownie za tydzień


OPIS POZYCJI
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ochrony zdrowia. Uwzględnia najnowsze europejskie i światowe osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Przedstawiono w niej problem poszukiwania i znalezienia miar oceny racjonalnego systemu ochrony zdrowia. Publikacja jest przeznaczona dla teoretyków i praktyków zajmujących się omawianą problematyką. Książka może stanowić podręcznik dla studentów. Joanna Niżnik - jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I- Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia;1.1. Pojęcie zdrowia; 1.1.1. Definicje zdrowia w ujęciu historycznym; 1.1.2. Współczesne definicje zdrowia; 1.2. Determinanty zdrowia; 1.2.1. Pola zdrowia; 1.2.2. Mandala zdrowia; 1.2.3. Model Bluma; 1.3. Charakterystyka zdrowia publicznego;

Rozdział II Rola państwa w systemie ochrony zdrowia; 2.1. Przesłanki teoretyczne; 2.1.1. Teorie społeczne a państwo; 2.1.1.1. Teorie libertariańskie; 2.1.1.2. Teorie liberalne; 2.1.1.3. Teorie kolektywistyczne; 2.1.1.4. Teoretycy ekonomii zdrowia; 2.2. Argumenty ekonomiczne za interwencją państwa; 2.2.1. Zdrowie jako dobro publiczne, społeczne i merytoryczne; 2.2.2. Problem efektów zewnętrznych; 2.2.3. Asymetria informacji; 2.2.4. Problem niepewności; 2.3. Argumenty za interwencją państwa w zakresie sprawiedliwości; 2.3.1. Alokacja według potrzeb; 2.3.2. Kryterium równości dostępu; 2.4. Systemy zdrowotne; 2.4.1. Pojęcie systemu i definicja systemu zdrowotnego; 2.4.2. System finansowy ochrony zdrowia;

Rozdział III Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej; 3.1. Niemiecki system ochrony zdrowia; 3.1.1. Zasady finansowania ochrony zdrowia; 3.1.2. Organizacja opieki zdrowotnej; 3.1.2.1. Opieka ambulatoryjna; 3.1.2.2. Opieka stacjonarna; 3.1.2.3. Opieka farmaceutyczna; 3.2. Brytyjski system finansowania ochrony zdrowia; 3.2.1. Koncepcja struktury systemu ochrony zdrowia; 3.2.2. Finansowanie ochrony zdrowia; 3.2.3. Organizacja opieki zdrowotnej; 3.2.3.1. Opieka ambulatoryjna; 3.2.3.2. Opieka stacjonarna; 3.2.3.3. Opieka farmaceutyczna; 3.2.4. Zmiany systemu po roku 1991; 3.3. System finansowania ochrony zdrowia w pozostałych państwach Unii Europejskiej;

Rozdział IV Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej; 4.1. Pojęcie racjonalności w ochronie zdrowia; 4.2. Opis podstawowych parametrów i zadań modelu symulacyjnego; 4.2.1. Narzędzie oceny systemów ochrony zdrowia; 4.2.2. Charakterystyka materiału empirycznego; 4.3. Rezultaty analizy dotyczącej racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia;

Rozdział V Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwania systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce; 5.1. System ochrony zdrowia w Polsce przed 1999 rokiem; 5.2. Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w latach 1999-2002; 5.2.1. Podstawowe cele i założenia reformy; 5.2.2. Organizacja ochrony zdrowia po l stycznia 1999 r; 5.2.2.1. Rola państwa w nowym systemie opieki zdrowotnej; 5.2.2.2. Kompetencje samorządów w nowym systemie ochrony zdrowia; 5.2.2.3. Funkcje i zadania kas chorych; 5.2.2.4. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kontekście racjonalizacji wydatków publicznych; 5.3. Zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w roku 2003; 5.4. Wnioski dla Polski; Zakończenie« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
30.00 zł

237.00 zł

48.00 zł
92.00 zł

48.00 zł

45.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl