Windak A.
Tytuł: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych - od teorii do praktyki. Podręcznik dla lekarzy
Autor: Windak A.,
Chawla M.,
Kulis M.
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 160
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 21.00 zł
Niedostępna

OPIS POZYCJI
Głównym celem niniejszej publikacji jest dostarczenie lekarzom, którzy rozważają możliwość podpisania kontraktu, a także tym, którzy już taką decyzję podjęli, podstawowych informacji na temat różnych aspektów i problemów związanych z kontraktowaniem usług medycznych. I tak w rozdziale pierwszym, Jacek Łuczak, Zbigniew Król i Mukesh Chawla opisują podstawowe zasady finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Czytelnik dowei się skąd biorą się i jak są dzielone pieniądze na ochronę zdrowia w Polsce. Kolejny rozdział pióra Tomasza Tomasika i Jacka Łuczaka omawia podstawy prawne do zawierania kontraktów. Opisuje stan prawny obowiązujący jesienią 1997 roku. W tym miejscu trezba zwrócić uwagę, że w związku z nowelizacją Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, należy spodziewać się zmiany Rozporządzenia MZiOS z dnia 5 sierpnia 1993 r., którego zapisów nie sposób w tej chwili przewidzieć. Rozdział trezci omawia różne metody opłacania usług medycznych. Autorzy - Adam Windak, Mukesh Chawla i Marzena Kulis - przedstawiają podstawowe i złożone systemy opłacania świadczeń lekarskich, wykorzystywane w różnych krajach. W rozdziale czwartym, Marzena Kulis i Mukesh Chawla prezentują 4 typy kontraktów, kładąc nacisk na rozkład ryzyka przy ich podpisywaniu. Rozdział piąty przedstawia procedurę przetargu na świadczenia zdrowotne. Adam Roślewski opisuje je zgodnie ze stanem prawnym w drugiej połowie 1997 roku. Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy zastępuje przetarg konkursem. Jego zasady określi nowe Rozporządzenie MZiOS. Do czasu jego ukazania wciąż jednak obowiązuje porządek prawny wynikający z Rozporządzenia MZiOS z 1993 r. Rozdział szósty to "Anatomia kontraktu", przedstawiająca punkt po punkcie konkretne zapisy do wykorzystania przy tworzeniu umowy. Autorzy - Adam Windak i Tomasz Tomasik - przedstawili kilka wariantów zapisu, opatrując je stosownym komentarzem. W rozdziale siódmym, Elżbieta Kryj-Radziszewska przedstawia "krok po kroku" procedurę jaką musi poznać każdy lekarz pragnący zarejestrować i uruchomić prywatną praktykę lekarską. Opisane zostały róznież czynności i warunki niezbędne dla utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wzór jego statutu został umieszczony w jednym z załączników podręcznika. Sposoby tworzenia list pacjentów, a także wynikające z nich konsekwencje przedstawił w rozdziale ósmym Krzysztof Kiciński. Rozdział dziewiąty autora Ryszarda Kryj-Radziszewskiego, opisuje różne aspekty działalności gospodarczej praktyki kontraktowej, kładzie szczególny nacisk na prawno-skarbowe obowiązki prowadzącego ją lekarza. Całość zamyka prezentacja doświadczeń w trzech różnych miejscach Polski, gdzie zdecydowano się zakontraktować usługi lekarskie. W każdym przypadku szczegółowo przedsatwiono inne aspekty kontraktowania. Opisując doświadczenia Suwałk, Dariusz Dudarewicz, Mukesh Chawla i Marzena Kulis przedstawił głównie ekonomiczną stronę zagadnienia. Szczegółowy opis kontraktu znajdzie czytelnik w części dotyczącej Krakowa, autorstwa Adama Windaka, Mukesha Chawli i Marzeny Kulis. W ostatnim przypadku Adam Roślewski, Mukesh Chawla i Marzena Kulis koncentrują się na zagadnieniu kontrli realizacji kontraktu. W intencji redaktorów niniejszego podręcznika, ma on stanowić praktyczną pomoc dla lekarzy przy przekraczaniu bariery, jaka dzieli pracownika etatowego od pracującego na własny rachunek przedsiębiorcy. Wierzymy, że jest on podsumowaniem wiedzy i doświadczeń, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jesienią 1997 roku.
SPIS TREŚCI
O PODRĘCZNIKU. WPROWADZENIE. ROZDZIAŁ PIERWSZY Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. ROZDZIAŁ DRUGI Podstawy prawne zawierania kontraktów. ROZDZIAŁ TRZECI Metody opłacania usług medycznych. ROZDZIAŁ CZWARTY Typy kontraktów. ROZDZIAŁ PIĄTY Procedura przetargowa. ROZDZIAŁ SZÓSTY Anatomia kontraktu. ROZDZIAŁ SIÓDMY Czynności prawno-skarbowe przy uruchamianiu praktyki kontraktowej. ROZDZIAŁ ÓSMY Lista pacjentów. ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY Prawne aspekty działalności gospodarczej praktyki kontraktowej. STUDIUM PRZYPADKU A Kraków - opis kontraktu. STUDIUM PRZYPADKU B Suwałki - różne metody wynagradzania. STUDIUM PRZYPADKU C Szczecin - monitorowanie i kontrola kontraktu. ZAŁĄCZNIKI


« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
48.00 zł

59.00 zł

237.00 zł
21.00 zł

42.00 zł

45.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl