- praca zbiorowa -
Tytuł: Szpitalne systemy informatyczne
Autor: - praca zbiorowa -
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: II
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 264
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 27.00 zł
Nakład wyczerpany

OPIS POZYCJI
1 stycznia 1999 roku rozpoczęły w Polsce działanie Kasy Chorych. W tym samym momencie wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, zmieniając znacznie role, jakie pełnią poszczególne rodzaje administracji publicznej. Zdarzenia te mają ogromne znaczenie dla organizacji i sposobu funkcjonowania opieki zdrowotnej. W aktualnej sytaucji mamy do czynienia z wieloma nowymi typami jednostek, działającymi na rynku ochrony zdrowia. Jednostki opieki zdrowotnej, dotąd funkcjonujące jako jednostki budżetowe administracji wojewódzkiej czy centralnej stały się "zakładami samodzielnymi", zyskując tym samym znacznie większy zakres swobody w działaniu i sposobie organizacji. Jednocześnie administracja państwowa utraciła większość uprawnień wobec tych zakładów na rzecz, czy to samorządów, jako organów założycielskich, czy też Kas Chorych jako płatników. W tej sytuacji określonym zmianom podlega również system informacyjny powstający wokół szpitala, a co za tym idzie, również system działający wewnątrz jednostki. Biorąc ten fakt pod uwagę, autorzy podręcznika, zachęceni inicjatywą Departamentu do Spraw Informatyki MZiOS, podjęli się zadania przygotowania II Wydania książki pt. "Szpitalne systemy Informatyczne", które wzbogacone zostało o aktualne informacje, dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Duża część podręcznika pozostała niezmieniona w stosunku do pierwszego wydania, nie licząc niewielkich poprawek. Efekt pracy zespołu autorskiego powinien, w nadziei twórców, wspomóc menedżerów opieki zdrowotnej, pracowników szpitali i innych jednostek, którzy w swoim życiu zawodowym coraz częściej stykają się z technologią informatyczną. Najbliższe miesiące i lata niewątpliwie zwiększą obecność informatyki w szpitalach, zarówno w działach zajmujących się organizacją i administracją szpitala, jak i w oddziałach i pracowniach wykonujących świadczenia zdrowotne. Aby ulatwić jej zaakceptowanie i pełne wykorzystanie, oddajemy do rąk Państwa niniejszą książkę.
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ PIERWSZY System informacyjny. ROZDZIAŁ DRUGI Szpitalne systemy informacyjne. ROZDZIAŁ TRZECI Szpitalne systemy informacyjne w kontekście reformy opieki zdrowotnej. ROZDZIAŁ CZWARTY Wdrażanie systemów informatycznych w opiece zdrowotnej. ROZDZIAŁ PIĄTY Słowniki, kody i standardy w szpitalnych systemach informatycznych. ROZDZIAŁ SZÓSTY Kryteria oceny i wyboru szpitalnego systemu informatycznego. PIŚMIENNICTWO.


« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
30.00 zł

22.00 zł

48.00 zł
48.00 zł

45.00 zł

42.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl