Krzanowski M.
Tytuł: Zdrowie Publiczne - wybrane zagadnienia TOM II
Autor: red. Krzanowski M.,
Czupryna A.,
Poździoch S.,
Ryś A.,
Włodarczyk C.
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: II poprawione i poszerzone
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 448
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 45.00 zł
OPIS POZYCJI
Całość opracowania składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono ważniejsze problemy metodologiczne i teoretyczne zdrowia publicznego, a w tym, problemy uwarunkowania zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia populacji, roli nauk behavioralnych w zdrowiu publicznym. Tom drugi zawiera zwięzłą charakterystykę kilkunastu szczegółowych problemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Adresatami publikacji są zarówno lekarze praktycy, jak i pozostały personel medyczny, studenci wydziałów medycznych, a także wydziałów pokrewnych jak również kadry kierownicze opieki zdrowotnej.
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ SZESNASTY Finansowanie opieki zdrowotnej. ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY Funkcje współczesnej rachunkowości w jednostkach służby zdrowia. ROZZIAŁ OSIEMNASTY Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny. ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY Ocena technologii medycznych - zagadnienia ogólne. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY Gospodarka lekiem. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY Jakość opieki zdrowotnej. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI Systemy informacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego ze szczególnym uwzgldnieniem roli informacji w zarządzaniu szpitalem. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY TRZECI Koncepcja promocji zdrowia. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY CZWARTY Organizacja edukacji zdrowotnej pacjentów. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIĄTY Formułowanie planów strategicznych jednostek służby zdrowia. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SZÓSTY Zarządzanie operacyjne w organizacjach ochrony zdrowia. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SIÓDMY Regulacje prawne w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY ÓSMY Podstawy polskiego ustawodawstwa żywnościowego. ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY Aspekty prane wykonywania zawodów medycznych. ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY Realizacja polityki ekorowoju na poziomie społeczności lokalnej. ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY PIERWSZY Kontrola i prewencja urazów. ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY DRUGI Utylizacja odpadów leczenia. ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY TRZECI Problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi w wieku podeszłym.


« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
237.00 zł

74.00 zł

59.00 zł
92.00 zł

21.00 zł

45.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl