Czupryna A.
Tytuł: Zdrowie Publiczne - wybrane zagadnienia TOM I
Autor: red. Czupryna A.,
Poździoch S.,
Ryś A.,
Włodarczyk C.
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: II poprawione i poszerzone
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 404
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 45.00 zł
OPIS POZYCJI
Całość opracowania składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono ważniejsze problemy metodologiczne i teoretyczne zdrowia publicznego, a w tym, problemy uwarunkowania zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia populacji, roli nauk behavioralnych w zdrowiu publicznym. Tom drugi zawiera zwięzłą charakterystykę kilkunastu szczegółowych problemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Adresatami publikacji są zarówno lekarze praktycy, jak i pozostały personel medyczny, studenci wydziałów medycznych, a także wydziałów pokrewnych jak również kadry kierownicze opieki zdrowotnej.
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ PIERWSZY Pojęcie i zakres zdrowia publicznego. ROZDZIAŁ DRUGI Strategia działania w dziedzinie zdrowia publicznego. ROZDZIAŁ TRZECI Ocena stanu zdrowia populacji. ROZDZIAŁ CZWARTY Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. ROZDZIAŁ PIĄTY Społeczne przyczyny choroby. ROZDZIAŁ SZÓSTY System zdrowotny. ROZDZIAŁ SIÓDMY Polityka zdrowotna. ROZDZIAŁ ÓSMY Miedzynarodowa polityka zdrowotna. ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY Podstawowa opieka zdrowotna jako kategoria polityki zdrowotnej. ROZDZIAŁ DZIESIĄTY Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. ROZDZIAŁ JEDENASTY Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych. ROZDZIAŁ DWUNASTY Rola regulacji prawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego. ROZDZIAŁ TRZYNASTY Podstawowe problemy zarządzania szpitalem. ROZDZIAŁ CZTERNASTY Analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej. ROZDZIAŁ PIĘTNASTY Udział nauk o zachowaniu w zdrowiu publicznym.


« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
59.00 zł

237.00 zł

74.00 zł
21.00 zł

92.00 zł

50.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl