Murray Ch. J. I.
Tytuł: Globalne obciążenie chorobami
Autor: Murray Ch. J. I.,
Lopez A. D.
Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Uniwersyteckim Wydawnictwem Medycznym VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 448
Format: B-5
Okładka: twarda
CENA: 27.00 zł
OPIS POZYCJI

Jest to jedna z najważniejszych publikacji z zakresu epidemiologii i polityki zdrowotnej ostatnich lat. Praca nad materiałem do analizy trwała ponad 10 lat. Celem badań prowadzonych przez autorów oraz dużą grupę współpracowników było opracowanie metod pomiaru stanu zdrowia populacji dla celów określania priorytetów zdrowotnych oraz oceny skuteczności interwencji w systemie ochrony zdrowia. W "Globalnym Obciążeniu Chorobami" przedstawiono szacunki epidemiologiczne dla 109 głównych schorzeń i urazów oraz metody, źródła i wyniki zastosowane w Global Burden of Disease Study. Znalazły się tu: zdezagregowane dane o zgonach i niesprawności, ocena czynników ryzyka oraz prognozy do roku 2020. Ponad to autorzy opisują techniczne podstawy i implikacje właczenia niesprawności do oceny zdrowia i wykorzystują nowy wskaźnik, jakim są Lata Życia Skorygowane Niesprawnością (Disability-Adjusted Life Years - DALY). "Globalne Obciążenia Chorobami stanowi unikalne i aktualne źródło informacji o stanie zdrowia na świecie w 1990 roku i prognozy do XXI wieku. KSIĄŻKA ZAWIERA PŁYTĘ CD, NA KTÓREJ UMIESZCZONE SĄ TABELE.

recenzja: "Global Burden of Disease jest osiągnięciem historycznym... Stanowi podstawę prowadzenia racjonalnej polityki i krytycznego ustalania priorytetów we wszystkich dziedzinach zdrowia" Profesor Barry R. Bloom, Współprzewodniczacy Rady ds. Zdrowia Miedzynarodowego, Instytut Medycyny Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. "Global Burden of Disease and Injury Series to kamień milowy w opracowaniu pomiarów stanu zdrowia populacji, wyznaczający nowy standard doskonałości w analizie zdrowotnej" Dr Julio Frenk, Wiceprzewodniczący, Dyrektor Centrum Zdrowia i Ekonomii Meksykańskiej Fundacji Zdrowia. "Globalen Obciążenie Chorobami wyznacza nowy standard pomiaru przyczyn, objawów i konsekwencji chorób i urazów na świecie. Ten pierwszy tom serii zwiastuje wyniki, które będą informować i stymulować decydentów w dziedzinie zdrowia na całym świecie, a także prowokować konstruktywną debatę na temat pomiaru zdrowia i dawać podstawy do trafniejszego ukierunkowania wysiłków zmierzajacych do promowania zdrowia. Ta wyczerpująca praca zasługuje na dogłębną uwagę wszystkich pracowników zdrowia publicznego, analityków i liderów zajmujących się postępem w dziedzinie zdrowia" Profesor Harvey V.Fineberg, Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda.

"Istniało tysiace powodów by nie przygotować tego tomu ale powinniśmy być wdzięczni, że autorzy je zignorowali. Jest to praca na nieprawdopodobną skalę, dająca dobrze opracowane szacunki obciążenia chorobami i miarodajne wyjaśnienia jakie i dlaczego mają znaczenie" Profesor Samuel Preston, Dyrektor Centrum Badań Ludnościowych Uniwersytetu w Pensylwanii. "Tour de force... Wydanie Global Burden of Disease and Injury Series oznacza wejście w nowy wiek obliczania wyników zdrowotnych... Autorzy dokonali historycznego osiągnięcia i dali nieocenione źródło informacji analitykom i uczonym. Ich praca podnosi zasadniczo standard, w oparciu o który będzie się w przyszłości opisywać stan zdrowia" Profesor Dean T.Jamison, Profesor Zdrowia Publicznego i Edukacji, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles. "... jedno z wielkich osiągnięć zdrowia publicznego..." Dr Willaim H.Foege, Wydział Polityki Zdrowotnej, Centrum Certera. "Jedno z najbardziej przydatnych narzędzi dla planowania zdrowotnego i prowadzenia polityki zdrowotnej z jakim się kiedykolwiek spotkałem. Gorąco polecam je wszystkim obdarzonym wyobraźnią decydentom zdrowotnym, którzy chcą poprawić stan zdrowia w XXI wieku" Dr Juan Luis Londono, Minister Zdrowia Kolumbii 1992-1994

SPIS TREŚCI
OD WYDAWCY POLSKIEGO. ROZDZIAŁ PIERWSZY Rozważania o DALY. ROZDZIAŁ DRUGI Wyniki zdrowotne inne niż zgon: pojęcia, narzędzia i wskaźniki. ROZDZIAŁ TRZECI Ocena przyczyn zgonów. Nowe metody oraz zastosowanie regionalne i globalne. ROZDZIAŁ CZWARTY Globalna i regionalna epidemiologia opisowa niesprawności: zapadalność, chorobowość, oczekiwana długość życia w zdrowiu oraz lata życia przeżyte z niepełnosprawnością. ROZDZIAŁ PIĄTY GBD w roku 1990. Wyniki końcowe oraz ich wrażliwość na alternatywną perspektywę epidemiologiczną, stopę dyskontową oraz wagi wiekowe i wagi niesprawności. ROZDZIAŁ SZÓSTY Obliczanie obciążenia chorobami i urazami, przypisanego dziesięciu głównym czynnikom ryzyka. ROZDZIAŁ SIÓDMY Alternatywne wizje przyszłości: prognozowanie umieralności i niesprawności na lata 1990-2020. INDEKS.


« wstecz

Koszyk jest pusty

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
59.00 zł

22.00 zł

48.00 zł
42.00 zł

21.00 zł

45.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl