Ostrowska A.
Tytuł: Oczekiwania i realizacja wyrażanych potrzeb zdrowotnych pacjentów w świetle rozwiązań ustawowych
Autor: Ostrowska A.
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 256
Format: A-5
Okładka: miękka
CENA: 22.00 zł
OPIS POZYCJI
 
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
1.1. Zastosowana terminologia.
1.2. Próba oceny postaw pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich 10 lat.
2. Cel i założenia badawcze
3. Materiał i metodyka badań
3.1. Cel i zasadność kwestionariusza ankiety.
3.2. Charakterystyka badanej populacji.
3.3. Wykorzystane źródła i literatura przedmiotu.
4. Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna województwa mazowieckiego
4.1. Analiza demograficzna.
4.2. Struktura ludności.
4.3. Przeciętne trwanie życia.
4.4. Umieralność niemowląt.
4.5. Struktura zgonów.
4.6. Zachorowalność.
5. Czynniki warunkujące wprowadzenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.
5.1. Przesłanki wprowadzenia systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.
5.2. Reforma służby zdrowia jako element reformy ustrojowej państwa.
5.3. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.
5.4. Dysfunkcjonalność w relacji lekarz-pacjent.
5.5. Rynek świadczeń zdrowotnych w polskim systemie służby zdrowia.
5.5.1. Definicja rynku świadczeń zdrowotnych.
5.5.2. Cechy polskiego rynku świadczeń zdrowotnych.
5.5.3. Podmioty tworzące rynek świadczeń zdrowotnych.
5.5.3.1. Pacjent jako odbiorca świadczeń zdrowotnych.
5.5.3.2. Świadczeniodawcy jako sprzedający świadczenia zdrowotne.
5.5.3.3. Kasa Chorych jako kupujący świadczenia zdrowotne.
5.5.4. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na rynek świadczeń zdrowotnych.
5.6. Prawa ubezpieczonego.
5.6.1. Zasady systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
5.6.2. Prawa ubezpieczonego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
6. Oczekiwania pacjentów w zakresie potrzeb zdrowotnych w związku z wprowadzeniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
6.1. Oczekiwania pacjentów i ich zaspakajanie.
6.2. Pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
6.3. Opinie pacjentów o reformie.
7. Dostępność świadczeń zdrowotnych jako problem społeczny.
7.1. Dostępność przestrzenna, organizacyjna, kosztowa.
7.2. Poziom dostępności do świadczeń w roku 1998 i 1999 na terenie województwa mazowieckiego.
7.3. Wpływ zmian w zakresie organizacji i finanso- wania świadczeń zdrowotnych na dostępność do świadczeń zdrowotnych.
7.4. Skargi w procesie realizacji potrzeb zdrowotnych pacjenta.
8. Realizacja potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów na tle realizacji potrzeb zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
8.1. Zakres rozwiązań legislacyjnych i realizacji świadczeń zdrowotnych.
9. Wnioski.
10. Streszczenia
11. Piśmiennictwo.
12. Aneks.
12.1. Ankieta.
12.2. Wyniki badań.
12.3. Index nazwisk


« wstecz
Obecnie w koszyku sztuk: 1
Łączna kwota: 22.00 zł

Zawartośc koszyka | Zamawiam

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
84.00 zł

74.00 zł

22.00 zł
74.00 zł

42.00 zł

21.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl