Nie boję się: POMAGAM – pierwsza pomoc w stanach nagłychProgram jest adresowany do młodzieży w wieku szkolnym z klas IV-VI szkół podstawowych.

Program „NIE BOJĘ SIĘ: POMAGAM – pierwsza pomoc w stanach nagłych” ma na celu nauczenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wypracowanie u młodzierzy z klas IV- VI szkół podstawowych na terenie Miasta właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Uwrażliwienie na złe samopoczucie oraz inne oznaki mogące przyczynić się do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia poprzez praktyczne przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej  w sposób łatwo przyswajalny i zrozumiały oraz dostosowany do grupy wiekowej. Pierwsza pomoc w stanach nagłych służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Stopniowo uczniowie poznawać będą jak nieść pomoc potrzebującym, kształtować opanowanie w działaniu.

Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, oraz wypracowanie u dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych na terenie Miasta Krakowa właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zajęcia prowadzone w ramach programu „NIE BOJĘ SIĘ: POMAGAM – pierwsza pomoc w stanach nagłych” mają charakter edukacyjno-ćwiczeniowy trwają 3 godziny dydaktyczne. Program zawiera treści  z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach nagłych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu. Projekt  „NIE BOJĘ SIĘ: POMAGAM” zawiera  zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwo własne, umiejętność wezwania pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, użycie AED w RKO, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, wyposażenie apteczki z omówieniem zastosowania jej zawartości, zakrztuszenia, oparzenia, rany/ krwotoki, urazy. Projekt  ma na celu pokazać i nauczyć w sposób łatwy i zrozumiały, łącząc elementy wykłady, pokazu oraz nauki jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, oparzenia, skaleczenia, krwotoku, zakrztuszenia oraz w jaki sposób wezwać pomoc. Podczas zajęć będzie pokaz użycia, wykorzystania AED.

Do projektu zaangażowana zostaje wykwalifikowana i doświadczona kadra instruktorów – ratowników medycznych z doświadczeniami podczas szkoleń z młodzieżą. Młodzież w trakcie szkolenia otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe oraz materiały edukacyjno promocyjne w postaci zwijanej opaski odblaskowej.

Termin wrzesień-listopad 2015
6.10 godz. 8-11 i 11-14 - Szkoła Podstawowa 134
7.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 134
12.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 37
13.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 162
14.10 godz. 8.50-12 -
Szkoła Podstawowa 162
19.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 37
21.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 37
22.10 godz. 8.50-12 -
Szkoła Podstawowa 119
23.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 162
26.10 godz. 8.50-12 -
Szkoła Podstawowa 144
27.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 119
28.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 119
29.10 godz. 8-11 i 11-14 -
Szkoła Podstawowa 36

Baner sponsorów

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl


« wstecz


Odwiedziny strony: 620876 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl