O nas

Fundacja została powołana w roku 1991 mocą uchwał Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Medycznej w Krakowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. stołecznego Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji w dniu 8 października 1991 pod numerem RF 1662. Widnieje w spisie pod numerem KRS 0000064306

Pierwszym prezesem Fundacji został mgr Andrzej Sigiel który pełnił ją do końca października 2005. Decyzją Rady Fundacji na nowego Prezesa Fundacji Zdrowia Publicznego został powołany Pan Piotr Pochopień.

Fundacja powstała aby pomóc działającej od maja 1991 roku w Krakowie - Szkole Zdrowia Publicznego realizować postawiony wówczas przed nią bardzo ambitny cel - edukację kadry zarządzającej służbą zdrowia. Pomoc ta polegała na finansowaniu badań naukowych, działalności promocyjnej, tworzeniu funduszy stypendialnych dla jej słuchaczy, absolwentów i nauczycieli. Następnie Szkoła przekształciła się w Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 października 1997Wydział Pielęgniarstwa Przekształcono w Wydział Ochrony Zdrowia UJ. Z dniem 1 października 2007 zmienia się nazwa na Wydział Nauk o Zdrowiu UJ.

12 maja 1993 fakultety medyczne, Wydział Lekarski i Wydział Farmacji wraz innymi jednostki Akademii Medycznej w Krakowie powróciły do struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzyły w jego obrębie Collegium Medicum UJ. W ramach struktur Collegium Medicum 1 października 1997 powstał w Wydział Ochrony Zdrowia, który obecnie nosi nazwę Wydział Nauk o Zdrowiu. Instytut Zdrowia Publicznego wchodzi obecnie w skład tego wydziału.

Absolwenci i nauczyciele obecnego Instytutu oraz związani z nim profesjonaliści stanowią wysoce wykwalifikowaną, będącą inicjatorami i realizatorami zmian w zarządzaniu służbą zdrowia. To oni poprzez działalność edukacyjną i doradczą, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności poparte praktyką, współkształtują wprowadzanie nowego stylu zarządzania opieką zdrowotną w Polsce.

Realizując program rozwoju zdrowia publicznego w Polsce prowadzimy działalność konsultingowo-edukacyjną organizując kursy i szkolenia. Zakres zagadnień podejmowanych przez nas obejmuje reformę opieki zdrowotnej, ubezpieczenia zdrowotne, przygotowanie kontraktów i ich monitorowanie, negocjacje układów zbiorowych, zarządzanie technologiami medycznymi, ekonomikę zdrowia, zarządzanie finansami, planowanie strategiczne, prawo farmaceutyczne, farmakoekonomikę, promocję zdrowia oraz problematykę samorządową w ochronie zdrowia. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego, i innych krakowskich uczelni oraz praktycy wprowadzający reformy w zakresie ochrony zdrowia.

Możemy poszczycić się z prowadzonej przez nas działalności charytatywnej. Jesteśmy organizatorami lub sponsorami licznych akcji, z których dochody przeznaczamy na zakupy sprzętu medycznego dla szpitali, Jesteśmy fundatorami licznych nagród i stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji, zjazdów i kongresów naukowych.

W ostatnim okresie podjęliśmy działania mające na celu pogłębianie wiedzy z zakresu ratownictwa dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. W tym celu organizujemy profesjonalną pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt do nauki procedur ratowniczych. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykwalifikowanych wykładowców.

Prowadząc działalność szkoleniowo-edukacjyjną mamy do dyspozycji własną nowoczesną multimedialną salę wykładowo-konferencyjną na 50 osób.

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" - działające w strukturze Fundacji, na stałe wpisało się już w pejzaż naszego miasta. Możemy poszczycić się kilkudziesięcioma tytułami z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji z dziedziny zarządzania służbą zdrowia. Oprócz książek wydajemy materiały promocyjno-reklamowe, biuletyny, ulotki, foldery, plakaty.

Znaczący wymiar praktyczny mają prowadzone przez nas prace w zakresie standaryzacji i kodyfikacji informacji medycznej, a największą naszą dumą jest opracowanie i wydanie w formie książkowej i elektronicznej nowej wersji "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" oraz pierwszej polskiej edycji "Klasyfikacji procedur medycznych i badań laboratoryjnych". W zakresie opracowywania tych klasyfikacji ściśle współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
« wstecz
Odwiedziny strony: 643138 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl