Program


IVInterdyscyplinarne Sympozjum
„Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”
Kraków, 19 maja 2017


PROGRAM 


I sesja

09:00 -09:05

Wstęp (Dr hab. Artur Gądek)
Introduction
09:05 -09:25Przezskórna korekcja palucha koślawego bez użycia implantów 
(Dr. Paweł Mielcarek, Strasburg) 
Percutaneous correction of hallux valgus deformity without 
internal stabilization using implants. 
09:25 -09:35Leczenie metatarsalgii przezskórną metodą DMMO w porównaniu 
do metody Weil (Dr. Krzysztof Bryłka)
The treatment of metatarsalgia withDMMOmethodin comparison
to Weil method
09:35 -09:45

Przezskórna korekcjadeformacji typu bunionette
(Dr. Henryk Liszka)
Percutaneus correction of bunionette deformity.
09:45 -09:55Przezskórne korekcje deformacji przodostopia - obecny stan
wiedzy i przegląd literatury (Dr. Piotr Chomicki-Bindas)
  
Percutaneous corrections of forefoot deformities – up to date
knowledge and literature’s overview. 
09:55 -10:25

Dyskusja
Discussion
10:25 -10:40

Przerwa kawowa
Coffee break

II sesja 

10:40 -10:50


Małoinwazyjne kompleksowe korekcje deformacji tyłostopia 
(Dr. Piotr Chomicki-Bindas)
Minimally invasive complexcorrections of hindfoot defromities
10:50 -11:00


Proksymalne uwolnienie mięśnia brzuchatego łydki 
(Dr med. Paweł Kołodziejski)
Proximal release of gastrocnemius muscle.
11:00 -11:15


Małoinwazyjne metody szycia ścięgna Achillesa
( Dr med. Tomasz Bienek)
Minimally invasive methods ofthe Achilles tendon repair
11:15 -11:25Calcanail-małoinwazyjna metoda zaopatrywania złamań kości
piętowej oraz ich następstw (Dr med. Mirosław Falis)
Calcanail –minimally invasive treatment of calcaneus’ fractures
and its outcomes.
11:25 -11:30Model usprawniania po operacji zespolenia złamania kości
piętowej przy użyciu Calcanail (mgr Katarzyna Rogalka) 
Rehabilitation protocol aftercalcaneus fracture and treatment
with Calcanail method.
11:40 -11:50


Miniinwazyjne wydłużenie ścięgna Achillesa 
(Dr med. Paweł Kołodziejski) 
Minimally invasive elongation of the Achilles tendon.
11:50 -12:20

Dyskusja
Discussion
12:20 -13:35

Lunch
Lunch

III sesja

13:35 -13:45

Leczenie pięty Haglunda ( Dr med. Andrzej Boszczyk)
The treatment of Haglund’s deformity
13:45 -13:55
Rekonstrukcja ubytków chrzęstno-kostnych bloczka kości 
skokowej -jak uniknąć dojścia z osteotomią kostek
(Dr med. Bogusław Sadlik)
Reconstruction of the osteochondral defectsof the trochleaof
the talus-how to avoid osteotomy of the malleoli
13:55 -14:05

Artroskopowa naprawa ATFL ( Dr med. Andrzej Mioduszewski)
Arthroscopic repair of ATFL
14:05 -14:20

Małoinwazyjna artroskopowa rekonstrukcja niestabilności bocznej
stawu skokowego techniką Castaing z użyciem ścięgna mięśnia
strzałkowego krótkiego (Dr. Paweł Mielcarek, Strasburg) 
Minimally invasive, arthroscopic reconstruction of lateral
instability of the ankle with Castaing technique with the use of
peroneus brevis tendon.
14:20 -14:30
Leczenie operacyjne przewlekłej niestabilności przednio-bocznej
stawu skokowo-goleniowego –rozwój technik małoinwazyjnych
(Dr.Henryk Liszka)
Operative treatment ofchronic antero-lateral instabilityof the 
ankle –minimally invasive techniquesdevelopment.
14:30 -15:00

Dyskusja
Discussion
15:00 -15:30

Przerwa kawowa
Coffee break

IV sesja

15:30 -15:40Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy 
końsko-szpotawej –własne doświadczenia(Prof. Marek Napiontek)
Ponseti’smethod in the treatment of congenital 
clubfootdeformity-own experiences
15:40 -15:50Małoinwazyjna metoda leczenia niestabilności talo-tarsalnej 
(Dr hab. Łukasz Kołodziej) 
Minimally invasive method of  treatment of the talo-tarsal
instability.
15:50 -16:00Fizjoterapia po zabiegach małoinwazyjnych w obrębie stopy i
stawu skokowo-goleniowego (mgr. Sabina Kaczor)
Physiotherapy after minimally invasive procedures of the foot and
ankle joint.
16:00 -16:30

Dyskusja
Discussion
16:30 -16:35

Zakończenie Sympozjum (Dr hab. Artur Gądek)
Summary    « wstecz
    Odwiedziny strony: 598223 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl