Informacje organizacyjne

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc formularz zgłoszenia i wpłatę należy nadesłać na adres Fundacji najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia!
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto:

Fundacja Zdrowia Publicznego w Krakowie
BSR Kraków
42 85890006 0000 0026 1094 0001

W przypadku rezygnacji na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenie (tylko w formie pisemnej listem poleconym lub faxem) opłata zostanie zwrócona pomniejszona o 50% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Cena kursu: 1600 zł

CENA KURSU: obejmuje koszt uczestnictwa 1 osoby oraz materiałów szkoleniowych i egzaminu.

Miejsca noclegowe rezerwują Państwo we własnym zakresie.


« wstecz
Odwiedziny strony: 598215 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl