Kurs EKG

EKG – stany zagrożenia życia

Kurs praktyczny dla pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Prowadzącymi szkolenie są lekarze: Dr Adam Bednarski oraz Lek. Grzegorz Kiełbasa – na co dzień pracujący w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJCM, specjalizujący się w elektrokardiologii.

Kurs składa się z 4 części:

- dwóch teoretycznych – przedstawiających dane zagadnienie wraz z przykładowymi EKG.

- dwóch praktycznych – polegających na wspólnej interpretacji elektrokardiogramów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książeczkę zawierającą 40 elektrokardiogramów do wspólnej interpretacji w częściach praktycznych.

Program kursu:

 1. Część pierwsza (teoretyczna): Podstawy interpretacji EKG oraz stany zagrożenia życia związane z chorobą wieńcową (9:00 – 10:10)

 1. EKG – jak czytać?

 2. Obraz prawidłowego EKG.

 3. Unaczynienie wieńcowe serca.

 4. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST: ściana przednia, dolna, boczna.

 5. Zawała serca bez uniesienia odcinka ST, choroba trójnaczyniowa, choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej.

 6. Stany naśladujące zawał serca: bloki odnóg, przerost lewej komory, zapalenie osierdzia.

 7. Cechy martwicy (dokonanego zawału) mięśnia sercowego w EKG.

Przerwa kawowa (10:10 – 10:25)

 1. Część druga (praktyczna): Wspólna interpretacja elektrokardiogramów wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi postępowania przed-/szpitalnego (10:25 – 11:25).

Przerwa kawowa (11:25 – 11:40)

 1. Część trzecia (teoretyczna): Stany zagrożenia życia związane z zaburzeniami rytmu serca (11:40 – 12:30)

 1. Nagłe zatrzymanie krążenia.

 2. Rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne / asystolia.

 3. Częstoskurcz komorowy bez tętna / migotanie komór.

 4. Migotanie i trzepotanie przedsionków.

 5. Zaawansowane bloki przedsionkowo-komorowe.

Przerwa kawowa (12:30 – 12:45)

 1. Część czwarta (praktyczna): Wspólna interpretacja elektrokardiogramów wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi postępowania przed-/szpitalnego (12:45 – 13:35).

Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów.

 

Pobierz Formularz rejestracyjny« wstecz
Odwiedziny strony: 639843 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl