POBIERZ DOKUMENT

 

 

POBIERZ DOKUMENT

 

 

Raport o zdrowiu mieszkańców miasta Krakowa

 

 

Opracowanie:                           Fundacja Zdrowia Publicznego

 

Na zlecenie:                                      Biuro ds. Ochrony Zdrowia 

Urzędu Miasta Krakowa

 

Recenzent:                                                             Dr Marcin Mikos


 

Raport o zdrowiu mieszkańców miasta Krakowa

 

 

 Opracowanie:                           Fundacja Zdrowia Publicznego

 

Na zlecenie:                                             Urzędu Miasta Krakowa

 

Recenzent:      Dr Mariusz Stolarczyk - wykładowca CM UJ


 

Raporty o zdrowiu mieszkańców miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach dotyczą w szczególności analizy danych z lat ubiegłych, co pozwala na zaprezentowanie trendów i wyciągnięcie wniosków, czy założone cele w zakresie polityki zdrowotnej są osiągane. Ponadto wybrane zagadnienia dotyczące Gminy Miejskiej Kraków zaprezentowano na tle całego województwa małopolskiego oraz Polski.
 

Raport corocznie przygotowywany jest z inicjatywy Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Krakowa jest jednym z priorytetowych obszarów działań władz samorządowych. Celem Raportu jest przedstawienie syntetycznych danych dotyczących sytuacji demograficzno-epidemiologicznej, dostępnych zasobów opieki zdrowotnej, dostępności do świadczeń zdrowotnych, poziomu zabezpieczenia medycznego w mieście Krakowie oraz działań profilaktycznych służących poprawie jakości życia jego mieszkańców

kontakt

główna

RAPORTY

nasz sklep

o nas