NASZ SKLEP INTERNETOWY

działające w strukturze Fundacji 

 

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"

 

 

Możemy poszczycić się kilkudziesięcioma tytułami z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji z dziedziny zarządzania służbą zdrowia. Oprócz książek wydajemy materiały promocyjno-reklamowe, biuletyny, ulotki, foldery, plakaty. Znaczący wymiar praktyczny mają prowadzone przez nas prace w zakresie standaryzacji i kodyfikacji informacji medycznej, a największą naszą dumą jest opracowanie i wydanie w formie książkowej i elektronicznej nowej wersji "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" oraz pierwszej polskiej edycji "Klasyfikacji procedur medycznych i badań laboratoryjnych". W zakresie opracowywania tych klasyfikacji ściśle współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia