ZiZ Centrum Edukacji & Fundacja Zdrowia Publicznego

szczegóły pozycji

89,00 zł

Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023

Fundacja Zdrowia Publicznego & Teatr Groteska

szczegóły pozycji

50,00 zł

Kalendarz "Lekarze jak z bajki" na rok 2024.

Czasopismo naukowe lekarzy rodzinnych

szczegóły pozycji

29,00 zł

PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ

FAMILY MEDICINE TOPICS

M. Urbaniak

szczegóły pozycji

67,00 zł

Zawód ratownika medycznego Aspekty prawne i organizacyjne

Scholar

szczegóły pozycji

99,00 zł

Zdrowie publiczne - Wymiar społeczny i ekologiczny

M. Urbaniak

szczegóły pozycji

90,00 zł

Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych


 

szczegóły pozycji

2,79 zł

Maseczka KN95

szczegóły pozycji

2,99 zł

Maseczka FFP2

A. Ostrowska

szczegóły pozycji

28,00 zł

Oczekiwania i realizacja wyrażanych potrzeb zdrowotnych pacjentów
w świetle rozwiązań ustawowych

praca zbiorowa

szczegóły pozycji

20,00 zł

Zdrowie dla wszystkich
w XXI wieku

 

Działające w strukturze Fundacji Zdrowia Publicznego Wydawnictowo "Vesalius" może się poszczycić się kilkudziesięcioma tytułami z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji z dziedziny zarządzania służbą zdrowia. Oprócz książek wydajemy materiały promocyjno-reklamowe, biuletyny, ulotki, foldery, plakaty. Znaczący  wymiar  praktyczny  mają  prowadzone  przez  nas  prace w zakresie standaryzacji
i kodyfikacji informacji  medycznej, a  największą  naszą  dumą  jest  opracowanie i  wydanie
w formie książkowej i elektronicznej nowej wersji "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" oraz pierwszej polskiej edycji "Klasyfikacji procedur medycznych i badań laboratoryjnych". W zakresie opracowywania tych klasyfikacji ściśle współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia

C.J.L. Murray, A.D.Lopez

szczegóły pozycji

70,00 zł

Globalne obciążenie chorobami

red. M.Mikos

szczegóły pozycji

84,00 zł

Bezpieczeństwo Pacjenta

Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

UNIWERSYTECKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE "VESALIUS"

KATALOG NASZEGO SKLEPU

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk 

szczegóły pozycji

45,00 zł

Zdrowie Publiczne

- wybrane zagadnienia TOM II

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk 

szczegóły pozycji

45,00 zł

Zdrowie Publiczne

- wybrane zagadnienia TOM I

T. Popiela, J. Kulig

szczegóły pozycji

49,00 zł

Ultrasonografia w chirurgii

praca zbiorowa 

szczegóły pozycji

27,00 zł

Renegocjowanie opieki zdrowotnej. Rozwiązywanie konfliktów poprzez budowanie współpracy

M. Lasota, A. Rychlicka, A. Ryś, W. Stępień

szczegóły pozycji

21,00 zł

Public relations w ochronie zdrowia

S. M. Shortell, A. D. Kaluzny

szczegóły pozycji

50,00 zł

Podstawy zarządzania opieką zdrowotną

red. P. Thor

szczegóły pozycji

59,00 zł

Podstawy patofizjologii człowieka

praca zbiorowa

szczegóły pozycji

22,00 zł

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10)

Kategorie 3-znakowe

praca zbiorowa

szczegóły pozycji

74,00 zł

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych – czwarta polska edycja z aneksem: Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych

praca zbiorowa 

szczegóły pozycji

48,00 zł

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

TOM III - Indeks alfabetyczny

z tezaurusem wyrażeń łacińskich

praca zbiorowa 

szczegóły pozycji

40,00 zł

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

TOM II - Zasady kodowania

praca zbiorowa 

szczegóły pozycji

56,00 zł

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

i zaburzeń zachowania w ICD-10.

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne

praca zbiorowa 

szczegóły pozycji

47,00 zł

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

i zaburzeń zachowania w ICD-10.

Badawcze kryteria diagnostyczne

S. Chwierut, M. Kulis, W. Stylo, D. Wójcik

M. Kózka

red. J. Kocemba

szczegóły pozycji

42,00 zł

Elementy zarządzania finansowego

w ochronie zdrowia

szczegóły pozycji

92,00 zł

Elektrokardiografia dla lekarza praktyka

szczegóły pozycji

48,00 zł

Efektywność Kształcenia

zawodowego na studiach pielęgniarskich pierwszego stopnia

w okresie transformacji systemu edukacji