Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

74,00 zł

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych – czwarta polska edycja z aneksem: Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych

 

autor: praca zbiorowa

wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

wydanie: IV

rok wydania: 2008

liczba stron: 325

format: 23,5 x 17 cm

okładka: miękka

 

 

W krótkim czasie od wydania trzeciego, oddajemy w Państwa ręce kolejne, czwarte polskie wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych wraz z Klasyfikacją Badań Laboratoryjnych. Obie klasyfikacje wydawane są w obecnym układzie od 1999 roku, kiedy w Departamencie ds. Informatyki MZiOS dokonano nowelizacji i weryfikacji wcześniejszych wersji klasyfikacji. Prace nad oboma częściami Klasyfikacji prowadzone były przez zespoły specjalistów: osobny dla klasyfikacji procedur medycznych, traktowanych jako procedury wykonywane na pacjencie, osobny dla badań laboratoryjnych, traktowanych jako procedury wykonywane na próbkach pobranych od pacjenta. Zastosowano zatem generalny podział logiczny czynności wykonywanych w medycynie na procedury in vivo i in vitro. Czwarte wydanie, wprowadza jednocześnie zmiany jakie wprowadzono w amerykańskim oryginale Klasyfikacji Procedur oraz nowelizuje Klasyfikację Badan Laboratoryjnych zgodnie z oczekiwaniami środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Wydanie czwarte Klasyfikacji zostało spowodowane planami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi wprowadzenia systemu Jednorodnych Grup Pacjentów jako narzędzia do rozliczania usług szpitalnych. W związku z tym projektem NFZ pojawiła się potrzeba dodania niektórych niewystępujących w wersji amerykańskiej, kategorii i podkategorii procedur, okodowania niektórych procedur, które nie miały swoich kodów w wersji oryginalnej, oraz korekty nazewnictwa dotychczas stosowanego w polskiej wersji Klasyfikacji, a które bywało niewystarczająco jasne dla użytkowników. Te zmiany spowodowały, że w stosunku do wydania trzeciego, obecne wydanie jest znacznie zmodyfikowane.

W kolejnych latach można się spodziewać dalszego rozwoju systemu informacyjnego związanego z rozliczeniami. Kierunek tego rozwoju będzie zapewne podobny do tego, który jest obecny w większości krajów rozwiniętych, a który wymaga precyzji kodowania tak chorób jak procedur medycznych. Przekrojową informację o rozwiązaniach stosowanych w krajach Unii Europejskiej przedstawiono we wstępie do Klasyfikacji. Należy się także spodziewać istnienia i rozwijania równoległych, często konkurencyjnych systemów kodowania procedur. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera rejestr systemów kodowania, który kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do uruchomienia zgodnie z normą PN/EN 1068.

Podobnie jak przy poprzednich edycjach, autorzy i wydawcy zwracają się do użytkowników z prośbą o nadsyłanie swoich uwag i komentarzy w tej sprawie do Wydawnictwa "Vesalius" w Krakowie. Uwagi te pozwolą na dalszą weryfikację i rozszerzanie klasyfikacji, co jest nieodzowne w sytuacji rozwoju technik stosowanych w medycynie oraz warunkiem jej użyteczności. W imieniu autorów i konsultantów pracujących nad rozwojem klasyfikacji z góry dziękuję za nadesłane komentarze.