Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

45,00 zł

Zdrowie Publiczne - wybrane zagadnienia TOM II

 

autor: A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk

wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

wydanie: II poprawione i poszerzone

rok wydania: 2001

liczba stron: 448

format: 16,5 x 24 cm

okładka: miękka

 

 

Całość opracowania składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono ważniejsze problemy metodologiczne i teoretyczne zdrowia publicznego, a w tym, problemy uwarunkowania zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia populacji, roli nauk behavioralnych w zdrowiu publicznym. Tom drugi zawiera zwięzłą charakterystykę kilkunastu szczegółowych problemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Adresatami publikacji są zarówno lekarze praktycy, jak i pozostały personel medyczny, studenci wydziałów medycznych, a także wydziałów pokrewnych jak również kadry kierownicze opieki zdrowotnej.

 

 

SPIS TREŚCI

 

- ROZDZIAŁ SZESNASTY

  Finansowanie opieki zdrowotnej.

- ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY

  Funkcje współczesnej rachunkowości w jednostkach służby 

  zdrowia.

- ROZDZIAŁ OSIEMNASTY

  Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny.

- ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY

  Ocena technologii medycznych - zagadnienia ogólne.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY

  Gospodarka lekiem.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY

  Jakość opieki zdrowotnej.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI

  Systemy informacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego ze

  szczególnym uwzględnieniem roli informacji w zarządzaniu

  szpitalem.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY TRZECI

  Koncepcja promocji zdrowia.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY CZWARTY

  Organizacja edukacji zdrowotnej pacjentów.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIĄTY

  Formułowanie planów strategicznych jednostek służby zdrowia. - ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SZÓSTY

  Zarządzanie operacyjne w organizacjach ochrony zdrowia.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SIÓDMY

  Regulacje prawne w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY ÓSMY

  Podstawy polskiego ustawodawstwa żywnościowego.

- ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY

  Aspekty prane wykonywania zawodów medycznych.

- ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY

  Realizacja polityki ekorozwoju na poziomie społeczności

  lokalnej.

- ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY PIERWSZY

  Kontrola i prewencja urazów.

- ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY DRUGI

  Utylizacja odpadów leczenia.

- ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY TRZECI

  Problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi w wieku podeszłym.