Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

50,00 zł

Podstawy zarządzania opieką zdrowotną

 

autor: S. M. Shortell, A. D. Kaluzny

wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

wydanie: I

rok wydania: 2001

liczba stron: 520

format: 16,5 x 24 cm

okładka: miękka

 

Książka ta została napisana z myślą o studentach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną. Chociaż opiera się ona na najnowoczesniejszych teoriach organizacji i badaniach, to główny nacisk położony został na aspekt praktyczny. Książka zawiera szereg cech, które, naszym zdaniem, znacznie powinny podnieść jej wartość w oczach czytelnika: na początku każdego rozdziału umieszczono dokładną listę omawianych tematów; w tym samym miejscu wymieniono szczegółowe, behawiorystycznie zorientowane cele procesu uczenia się; każdy rozdział zaczyna się od ramki zatytułowanej "Istniejący stan rzeczy", opisujacej praktyczna sytuację, w jakiej znajduje się dana organizacja opieki zdrowotnej; w wielu rozdziałach zamieszczono kilka tego rodzaju ramek, ilustrujących główne myśli i wnioski; większość rozdziałów posiada ramkę "Czas na debatę", przedstawiającą przykładowe, kontrowersyjne zagadnienie lub ikazującą różne perspektywy, pobudzajace czytelnika do myslenia; każdy rozdział kończy się zbiorem ogólnych wskazówek dla zarzadzających; każdy rozdział zawiera również wykaz kluczowych pojęć, kóre czytelnik powienien umieć zdefiniować i zastosować w praktyce po przeczytaniu poszczególnych rozdziałów. Niniejsza ksiązka została podzielona na pięć części. Część pierwsza ukazuje ogólną analizę organizacji opieki zdrowotnej i związaną z tym rolę ich kierownictwa. Część druga, mówi o podstawowych elementach składowych działania zarządzajacych, tj. o motywacji, przywództwie, zarzadzaniu w rozwiązywaniu konfliktów i negocacjach. Część trzecia, przedstawia główne problemy istniejące wewnątrz organizacji; obejmują one strukturę pracy, koordynację i porozumiewanie sięoraz zarządzanie hierarchią administracyjną i procesami politycznymi. Część czwarta koncentruje się na zagadnieniach skutecznego działania, związanych ze strukrturą organizacyjną, sojuszami strategicznymi, innowacjami i zmianami oraz zarządzaniu ukierunkowanym na zwiększenie wydajności i efektywności działania. Ostatnia część skupia się na zagadnieniach strategicznych, a także próbach przewidzenia problemów w przyszłości, które będą stanowiły wyzwanie dla liderów opieki zdrowotnej. Z wyjątkiem pierwszej części, która powinna zostać przeczytana przez wszystkich czytelników, ponieważ stanowi podstawę kolejnych rozdziałów, pozostałe części można czytać w dowolnej kolejności, w zależności od wymagań wykładowców i celów kursu. Główna zaleta ksiązki polega na różnorodności utalentowanych autorów, którzy zaangażowali się do jej napisania. Wnieśli oni ze sobą wielorakie perspektywy, doświadczenia, umiejętności i wiedzę widoczną w każdym rozdziale. W konsekwencji każdy rozdział jest kompromisem, pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktycznym zastosowaniem zarządzania opieką zdrowotną.

 

 

SPIS TREŚCI

 

    CZĘŚĆ PIERWSZA  Organizacje i zarządzający;

1. Teoria organizacji i zarządzanie usługami zdrowotnymi.

2. Rola zarządzających.

 

    CZĘŚĆ DRUGA  Motywowanie, przywództwo i negocjacje;

3. Motywowanie ludzi.

4. Przywództwo, ramy myślenia i działania.

5. Zarządzanie konfliktem i negocjacje.

 

    CZĘŚĆ TRZECIA  Funkcjonowanie systemu organizacyjnego.

6. Zarządzanie grupami i zespołami.

7. Projektowanie stanowisk pracy.

8. Koordynacja i porozumiewanie się.

9. Władza i polityka w organizacjach opieki zdrowotnej.

 

      CZĘŚĆ CZWARTA  Przekształcenie organizacji.

10. Struktura organizacyjna.

11. Zarządzanie sojuszami strategicznymi.

12. Innowacje i zmiany organizacyjne.

13. Wyniki działania organizacji - wydajność i skuteczność.

 

      CZĘŚĆ PIĄTA Kształtowanie przyszłości.

14. Opracowywanie strategii w organizacjach opieki zdrowotnej.

15. Kształtowanie przyszłości i zarządzanie nią.