Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

45,00 zł

Zdrowie Publiczne - wybrane zagadnienia TOM I

 

autor: A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk

wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

wydanie: II poprawione i poszerzone

rok wydania: 2000

liczba stron: 404

format: 17 x 24,5 cm

okładka: miękka

 

 

Całość opracowania składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono ważniejsze problemy metodologiczne i teoretyczne zdrowia publicznego, a w tym, problemy uwarunkowania zdrowia i choroby, oceny stanu zdrowia populacji, roli nauk behavioralnych w zdrowiu publicznym. Tom drugi zawiera zwięzłą charakterystykę kilkunastu szczegółowych problemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Adresatami publikacji są zarówno lekarze praktycy, jak i pozostały personel medyczny, studenci wydziałów medycznych, a także wydziałów pokrewnych jak również kadry kierownicze opieki zdrowotnej.

 

 

SPIS TREŚCI

 

- ROZDZIAŁ PIERWSZY

  Pojęcie i zakres zdrowia publicznego.

- ROZDZIAŁ DRUGI

  Strategia działania w dziedzinie zdrowia publicznego.

- ROZDZIAŁ TRZECI

  Ocena stanu zdrowia populacji.

- ROZDZIAŁ CZWARTY

  Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.

- ROZDZIAŁ PIĄTY

  Społeczne przyczyny choroby.

- ROZDZIAŁ SZÓSTY

  System zdrowotny.

- ROZDZIAŁ SIÓDMY

  Polityka zdrowotna.

- ROZDZIAŁ ÓSMY

  Międzynarodowa polityka zdrowotna.

- ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY

  Podstawowa opieka zdrowotna jako kategoria polityki 

  zdrowotnej.

- ROZDZIAŁ DZIESIĄTY

  Informacja naukowa w zdrowiu publicznym.

- ROZDZIAŁ JEDENASTY

  Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach 

  badań naukowych.

- ROZDZIAŁ DWUNASTY

  Rola regulacji prawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowia      publicznego.

- ROZDZIAŁ TRZYNASTY

  Podstawowe problemy zarządzania szpitalem.

- ROZDZIAŁ CZTERNASTY

  Analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej.

- ROZDZIAŁ PIĘTNASTY

  Udział nauk o zachowaniu w zdrowiu publicznym.