Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

28,00 zł

Oczekiwania i realizacja wyrażanych potrzeb zdrowotnych pacjentów w świetle rozwiązań ustawowych

 

autor: Aurelia Ostrowska

wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

wydanie: I

rok wydania: 2002

liczba stron: 256

format: 14,5 x 21 cm

okładka: miękka

 

Wyniki badań są interesujące, gdyż odpowiadają na
w sumie dość frapujące pytania. Autorka pokusiła się
o własne dokonanie zróżnicowania postaw pacjentów
w ich oczekiwaniach w stosunku do świadczeniodawców, konstruując tabelę pacjent-wczoraj i pacjent-dziś Ta ciekawa inicjatywa pozwoliła szukać odpowiedzi na pytania odniesione do okresu współczesnego. Nie tylko
z tego faktu można wysnuć wniosek o dużym doświadczeniu p. mgr Aurelii Ostrowskiej w zakresie problemów organizacji ochrony zdrowia. Stworzyła ona m.in. także podstawy kategoryzacji poradni specjalistycznych, opracowała tez definicję standardu medycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i określiła kryteria jego opisu.

 

 

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Cel i założenia badawcze
3. Materiał i metodyka działań
4. Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna województwa mazowieckiego
5. Czynniki warunkujące wprowadzenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
6. Oczekiwania pacjentów w zakresie potrzeb zdrowotnych w związku
z wprowadzeniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
7. Dostępność świadczeń zdrowotnych jako problem społeczny
8.Realizacja potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów na tle realizacji potrzeb zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej i OECD