Zobacz także:


Czwarta edycja kalendarza "Lekarze jak z bajki" już jest!

Omiń pułapki cyberświata i bezpiecznie korzystaj z internetu, komputera i telefonu – program rozwojowy

Uczymy młodzież jak omijać cyberpułapki

W październiku br. nasza Fundacja wystartowała z nowym projektem „Omiń pułapki cyberświata i bezpiecznie korzystaj z internetu, komputera i telefonu – program rozwojowy”.

Wkrótce zobaczymy się na warsztatach z uczniami krakowskich szkół podstawowych i średnich. Pokażemy i przekonamy ich, że problemy z koncentracją i samokontrolą, zły nastrój, agresja słowna, niepewność siebie to dolegliwości związane bezpośrednio ze zbyt dużą liczbą godzin spędzonych przed komputerem bądź smartfonem. Nie tylko podzielimy się wiedzą o zagrożeniach, ale też wspólnie z uczestnikami projektu wypracujemy narzędzia, przy pomocy których uda się ominąć wszechobecne cyberpułapki.

Młode pokolenie jest głęboko zanurzone w cyberprzestrzeni. Wypełnia ona większość wolnego czasu nastolatków. To tu rozwijane są ich kontakty interpersonalne i zainteresowania. Wirtualna przestrzeń wywiera niezwykle duży wpływ na ich życie, mocno stapiając się z codzienną rzeczywistością pozawirtualną.

Statystyki nie są optymistyczne. Według badania przeprowadzonego przez CBOS w 2019 roku, 54% polskich uczniów w wieku 13-19 lat spędza więcej niż 3 godziny dziennie korzystając z internetu. Ponadto, 16% badanych deklarowało, że odczuwa fizyczne i emocjonalne problemy z ograniczaniem czasu spędzanego w internecie. Z kolei według badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2020 roku, 47% polskich uczniów w wieku 12-18 lat deklarowało, że czuje się uzależnionych od Internetu.

Dlatego wdrażamy niniejszy projekt. Naszym zdaniem, niezwykle istotne jest uświadamianie młodych ludzi na temat konsekwencji zbyt długiego przebywania w cyberprzestrzeni. Planujemy odwiedzić krakowskie szkoły średnie i podstawowe, przeprowadzić wśród uczniów warsztaty w formie gry edukacyjnej i wspólnie poszukać pomysłów na zachęcenie rówieśników do bezpiecznego korzystania z cybermediów i znajdowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym od internetu, komputera i telefonu jest więc niezwykle istotne. Kluczowa w tym procesie jest nie tylko wiedza ale faktyczna zmiana nawyków. Nasz projekt łączy te dwa aspekty.

Plan działania: w listopadzie spotykamy się z uczniami klas szóstych szkół podstawowych oraz uczniami klas pierwszych szkół średnich. Podczas warsztatów dla poszczególnych klas wyłonieni zostaną uczestnicy coachingu grupowego, którzy opracują wspólnie projekt działań promujących korzystanie z cyberprzestrzeni w sposób bezpieczny dla zdrowia i ograniczenie jej destrukcyjnego wpływ na ciało i emocje. Liczymy tu także na współpracę z dyrektorami i pedagogami szkolnymi, którzy już po zakończeniu projektu będą wspierać młodych liderów we wprowadzaniu zmian w ich szkolnym środowisku.

Podczas sesji coachingowych uczniowie będą mieli także okazję zwiększyć swoje umiejętności empatycznej komunikacji, budowania motywacji i asertywności, co z pewnością wesprze ich w roli lidera w środowisku szkolnym.

Efektem projektu będzie także przygotowanie plakatu i ulotek informacyjnych do wydrukowania w szkołach oraz stworzenie banku pomysłów na przeciwdziałanie uzależnienia od Internetu.

Zadanie nie jest łatwe, ale w jego realizacji pomogą nam eksperci.

 

Nasi eksperci: 

 

Joanna Karwala - pedagog z 26-letnim stażem, certyfikowany coach kognitywny, terapeuta SI. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i technikum). Prowadzi zajęcia (wykłady, warsztaty, szkolenia) dla młodzieży, nauczycieli i rodziców, dzieląc się wiedzą terapeuty, pedagoga i coacha. W projekcie „Omiń pułapki cyberświata” będzie prowadziła warsztaty regulowania emocji i sesje coachingu grupowego.

 

 

 

Małgorzata Nitek - certyfikowany coach (ACC), akredytowany w International Coaching Federation, certyfikowany mentor kognitywny. Specjalizuje się w budowaniu odporności psychicznej. Na co dzień pracuje z nastolatkami, wspierając ich w zwiększaniu pewności siebie i zmianie nawyków poprzez samodzielne szukanie rozwiązań. Prowadzi sesji indywidualne i warsztaty regulowania emocji. Jest zwolenniczką i propagatorką neuroedukacji. która w innowacyjny sposób wykorzystuje potencjał mózgu w procesie uczenia się, poznawania siebie i otaczającego nas świata. W projekcie „Omiń pułapki cyberświata” będzie prowadziła warsztaty regulowania emocji, prelekcje na temat cyberbezpieczeństwa i uzależnienia od Internetu oraz sesje coachingu grupowego.

 

Anna Górska, specjalista ds. komunikacji i PR, dziennikarka Wydawnictwa „Medycyna Praktyczna”. W projekcie „Omiń pułapki cyberświata” jej zadaniem będzie opracowanie kampanii informacyjnej i promocyjnej, rozmowy z dyrektorami szkół, ustalenie harmonogramu warsztatów.

 

Więcej o projekcie:

 

Dokumenty do pobrania: 

Zgoda na upublicznianie wizerunku ucznia

 

Dofinansowanie:

Projekt jest realizowany z dofinansowania UMK, kwota dofinansowania: 9 tys. 345 zł.

 

Kontakt: 

koordynator projektu: Anna Górska

anna.gorska@mp.pl

nr tel.507 323 897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowość w naszym sklepie!
 

Kalendarz "Lekarze jak z bajki" edycja na rok 2024 - wspomóż naszą charytatywną akcję!

nasz sklep

o nas

działania

kontakt

NASZE GŁÓWNE CELE

I  działalność promocyjna i edukacyjna na rzecz zdrowia                     publicznego w kraju i za granicą

 

I  udzielanie pomocy Instytutowi Zdrowia Publicznego,                       Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
   w Krakowie, innym jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego           oraz innym jednostkom naukowym

 

I  finansowanie badań naukowych

 

I  tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów
   i pracowników naukowych

 

I  współpraca z ośrodkami naukowymi, organizacjami                         rządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi,                           stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi

   oraz innymi instytucjami i podmiotami

 

działalność promocyjna na rzecz Instytutu Zdrowia Publicznego,     Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych jednostek naukowych     w kraju i za granicą

 

I  działalność poligraficzna, wydawnicza i inna gospodarcza               wspomagającą realizację celu istnienia Fundacji

 

działalność charytatywna

 

prowadzenie projektów i grantów w dziedzinie zdrowia                     publicznego

 

prowadzenie działalności edukacyjnej

FZP na facebooku