Efektywność Kształcenia

zawodowego na studiach pielęgniarskich pierwszego stopnia

w okresie transformacji systemu edukacji

48,00 zł

szczegóły pozycji

Elektrokardiografia dla lekarza praktyka

92,00 zł

szczegóły pozycji

Elementy zarządzania finansowego

w ochronie zdrowia

42,00 zł

szczegóły pozycji

red. J. Kocemba

M. Kózka

S. Chwierut, M. Kulis, W. Stylo, D. Wójcik

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

i zaburzeń zachowania w ICD-10.

Badawcze kryteria diagnostyczne

47,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa 

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

i zaburzeń zachowania w ICD-10.

Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne

56,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

TOM II - Zasady kodowania

40,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

TOM III - Indeks alfabetyczny

z tezaurusem wyrażeń łacińskich

48,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa 

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych – czwarta polska edycja z aneksem: Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych

74,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10)

Kategorie 3-znakowe

22,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa

Podstawy patofizjologii człowieka

59,00 zł

szczegóły pozycji

red. P. Thor

Podstawy zarządzania opieką zdrowotną

50,00 zł

szczegóły pozycji

S. M. Shortell, A. D. Kaluzny

Public relations w ochronie zdrowia

21,00 zł

szczegóły pozycji

M. Lasota, A. Rychlicka, A. Ryś, W. Stępień

Renegocjowanie opieki zdrowotnej. Rozwiązywanie konfliktów poprzez budowanie współpracy

27,00 zł

szczegóły pozycji

praca zbiorowa 

Ultrasonografia w chirurgii

48,00 zł

szczegóły pozycji

T. Popiela, J. Kulig

Zdrowie Publiczne

- wybrane zagadnienia TOM I

45,00 zł

szczegóły pozycji

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk 

Zdrowie Publiczne

- wybrane zagadnienia TOM II

45,00 zł

szczegóły pozycji

A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk 

KATALOG NASZEGO SKLEPU

UNIWERSYTECKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE "VESALIUS"

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

kup książkę

Polityka prywatności

Regulamin sklepu

Jak zamawiać

Dostawa i opłaty

Metody płatności

Kontakt

 

Działające w strukturze Fundacji Zdrowia Publicznego Wydawnictowo "Vesalius" może się poszczycić się kilkudziesięcioma tytułami z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji z dziedziny zarządzania służbą zdrowia. Oprócz książek wydajemy materiały promocyjno-reklamowe, biuletyny, ulotki, foldery, plakaty. Znaczący  wymiar  praktyczny  mają  prowadzone  przez  nas  prace w zakresie standaryzacji
i kodyfikacji informacji  medycznej, a  największą  naszą  dumą  jest  opracowanie i  wydanie
w formie książkowej i elektronicznej nowej wersji "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" oraz pierwszej polskiej edycji "Klasyfikacji procedur medycznych i badań laboratoryjnych". W zakresie opracowywania tych klasyfikacji ściśle współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia